Visit number 1466401
Search

Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
 
   
 

Team Statistics

Teams Statistics
<-Go Back
Batting
Rank Batsman Team Matches Not Out Balls Runs 4s 6s Strike Rate Avg HS
1 Ankit Maheshwari SunRisers 51 12 682 684 32 47 100.29 18 55
2 Vijay Kumar Abberla SunRisers 46 3 633 641 34 26 101.26 16.44 70
3 Nizam SunRisers 36 4 382 412 21 26 107.85 14.71 49
4 Ajay Prajapati SunRisers 26 1 390 318 21 10 81.54 13.83 54
5 Vinay Yachawad SunRisers 34 1 358 281 31 2 78.49 8.78 41
6 Manash Bora SunRisers 26 7 215 217 16 12 100.93 12.76 37
7 Antaryami Sarangi 23 0 265 208 24 3 78.49 9.04 28
8 Anand Kumar Deepak SunRisers 53 2 291 201 14 5 69.07 5.29 22
9 Rajesh Srinivas 17 1 153 160 10 5 104.58 10 50
10 Badri Rao SunRisers 26 3 167 153 14 1 91.62 9 29
11 Rahul Sharma SunRisers 19 6 183 147 10 2 80.33 13.36 41
12 Gavaskar Selvaraj 14 0 142 134 6 6 94.37 10.31 27
13 Rajesh Kethumalla 7 0 83 84 7 4 101.2 12 23
14 Ravi Kishore Joga 18 2 116 75 2 3 64.66 5 17
15 Vikram Singh Uprari 10 2 98 75 6 3 76.53 9.38 31
16 Ramesh Maity 13 3 91 65 3 0 71.43 7.22 15
17 Prashant Mohapatra 11 2 91 57 1 1 62.64 8.14 29
18 Sanjay Kumar Nayak 6 0 49 55 3 4 112.24 11 35
19 Joy Narayan Keshri SunRisers 21 6 85 45 0 0 52.94 5.63 14
20 Vinay Kumar Singh SunRisers 22 1 78 38 2 0 48.72 2.53 11
21 Rajendra Panigrahi 14 3 58 32 0 0 55.17 6.4 11
22 Subaash Sridhardass SunRisers 9 4 32 29 3 0 90.63 29 19
23 Kushagra 13 2 40 26 2 0 65 3.71 9
24 Nadeem Shaikh 15 2 51 20 0 1 39.22 2.5 10
25 Mir Fazil Mehdi 4 0 27 17 2 0 62.96 4.25 8
26 Tushar Nathany SunRisers 2 0 17 10 0 0 58.82 5 7
27 Subhash Jain SunRisers 7 0 22 9 0 0 40.91 3 8
28 Mukesh Kumar 5 1 14 9 0 0 64.29 2.25 4
29 Abhijit Sarkar SunRisers 13 3 19 6 0 0 31.58 1 3
30 Praveen Kumar 2 0 11 5 0 0 45.45 2.5 4
31 Manish 1 1 2 4 1 0 200 0 4
32 Sinchan Chakraborty 5 3 9 3 0 0 33.33 3 1
33 Ashish Patwari 1 1 3 1 0 0 33.33 0 1
34 Ritesh Kulkarni 1 0 2 1 0 0 50 1 1
35 Naveen 2 1 1 1 0 0 100 1 1
36 Sudhanshu Tripathi 3 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Mohammad Musheer Ahmed 8 3 2 0 0 0 0 0 0

Bowling
Rank Bowler Team Matches Overs Runs Wickets RPW Econ
1 Vijay Kumar Abberla SunRisers 46 160.3 802 82 9.78 5
2 Anand Kumar Deepak SunRisers 53 127.2 624 70 8.91 4.9
3 Ajay Prajapati SunRisers 26 69.3 388 42 9.24 5.58
4 Nizam SunRisers 36 102.3 448 40 11.2 4.37
5 Badri Rao SunRisers 26 59.5 318 27 11.78 5.31
6 Kushagra 13 41.2 270 25 10.8 6.53
7 Nadeem Shaikh 15 43.0 295 19 15.53 6.86
8 Rajendra Panigrahi 14 44.5 232 17 13.65 5.17
9 Mohammad Musheer Ahmed 8 23.5 110 11 10 4.62
10 Abhijit Sarkar SunRisers 13 12.5 74 8 9.25 5.77
11 Vikram Singh Uprari 10 21.0 137 7 19.57 6.52
12 Mukesh Kumar 5 14.0 65 5 13 4.64
13 Rajesh Kethumalla 7 11.0 78 4 19.5 7.09
14 Sinchan Chakraborty 5 7.4 70 4 17.5 9.13
15 Mir Fazil Mehdi 4 4.0 17 3 5.67 4.25
16 Ravi Kishore Joga 18 5.0 37 3 12.33 7.4
17 Manash Bora SunRisers 26 8.0 62 3 20.67 7.75
18 Ramesh Maity 13 12.4 108 3 36 8.53
19 Sudhanshu Tripathi 3 2.0 37 3 12.33 18.5
20 Gavaskar Selvaraj 14 3.0 26 2 13 8.67
21 Subhash Jain SunRisers 7 6.0 33 1 33 5.5
22 Naveen 2 4.0 30 1 30 7.5
23 Ankit Maheshwari SunRisers 51 3.0 46 1 46 15.33
24 Rajesh Srinivas 17 2.0 20 0 - 10
25 Vinay Yachawad SunRisers 34 1.5 16 0 - 8.73