Visit number 1306119
Search

Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
 
   
 

Team Statistics

Teams Statistics
<-Go Back
Batting
Rank Batsman Team Matches Not Out Balls Runs 4s 6s Strike Rate Avg HS
1 Ankit Maheshwari SunRisers 47 11 633 662 32 47 104.58 18.91 55
2 Vijay Kumar Abberla SunRisers 42 3 578 593 32 25 102.6 16.94 70
3 Nizam SunRisers 32 4 344 388 21 24 112.79 16.17 49
4 Ajay Prajapati SunRisers 24 1 373 305 20 10 81.77 14.52 54
5 Vinay Yachawad SunRisers 32 1 299 227 26 2 75.92 7.57 39
6 Antaryami Sarangi 23 0 265 208 24 3 78.49 9.04 28
7 Anand Kumar Deepak SunRisers 49 2 267 192 14 5 71.91 5.33 22
8 Manash Bora SunRisers 22 5 180 177 15 9 98.33 11.8 37
9 Rajesh Srinivas 17 1 153 160 10 5 104.58 10 50
10 Badri Rao SunRisers 22 2 143 135 13 1 94.41 9 29
11 Gavaskar Selvaraj 14 0 142 134 6 6 94.37 10.31 27
12 Rahul Sharma SunRisers 15 4 131 117 10 2 89.31 13 41
13 Rajesh Kethumalla 7 0 83 84 7 4 101.2 12 23
14 Ravi Kishore Joga 18 2 116 75 2 3 64.66 5 17
15 Vikram Singh Uprari 10 2 98 75 6 3 76.53 9.38 31
16 Ramesh Maity 13 3 91 65 3 0 71.43 7.22 15
17 Prashant Mohapatra 11 2 91 57 1 1 62.64 8.14 29
18 Sanjay Kumar Nayak 6 0 49 55 3 4 112.24 11 35
19 Joy Narayan Keshri SunRisers 21 6 85 45 0 0 52.94 5.63 14
20 Vinay Kumar Singh SunRisers 20 1 78 38 2 0 48.72 2.71 11
21 Rajendra Panigrahi 14 3 58 32 0 0 55.17 6.4 11
22 Kushagra 13 2 40 26 2 0 65 3.71 9
23 Subaash Sridhardass SunRisers 5 3 25 26 3 0 104 0 19
24 Nadeem Shaikh 15 2 51 20 0 1 39.22 2.5 10
25 Mir Fazil Mehdi 4 0 27 17 2 0 62.96 4.25 8
26 Subhash Jain SunRisers 5 0 21 9 0 0 42.86 4.5 8
27 Mukesh Kumar 5 1 14 9 0 0 64.29 2.25 4
28 Abhijit Sarkar SunRisers 11 3 13 5 0 0 38.46 1.25 3
29 Praveen Kumar 2 0 11 5 0 0 45.45 2.5 4
30 Manish 1 1 2 4 1 0 200 0 4
31 Sinchan Chakraborty 5 3 9 3 0 0 33.33 3 1
32 Ashish Patwari 1 1 3 1 0 0 33.33 0 1
33 Ritesh Kulkarni 1 0 2 1 0 0 50 1 1
34 Naveen 2 1 1 1 0 0 100 1 1
35 Sudhanshu Tripathi 3 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Mohammad Musheer Ahmed 8 3 2 0 0 0 0 0 0

Bowling
Rank Bowler Team Matches Overs Runs Wickets RPW Econ
1 Vijay Kumar Abberla SunRisers 42 145.3 726 74 9.81 4.99
2 Anand Kumar Deepak SunRisers 49 117.3 585 65 9 4.98
3 Nizam SunRisers 32 91.3 399 39 10.23 4.36
4 Ajay Prajapati SunRisers 24 63.5 351 39 9 5.5
5 Kushagra 13 41.2 270 25 10.8 6.53
6 Badri Rao SunRisers 22 49.5 280 21 13.33 5.62
7 Nadeem Shaikh 15 43.0 295 19 15.53 6.86
8 Rajendra Panigrahi 14 44.5 232 17 13.65 5.17
9 Mohammad Musheer Ahmed 8 23.5 110 11 10 4.62
10 Vikram Singh Uprari 10 21.0 137 7 19.57 6.52
11 Abhijit Sarkar SunRisers 11 10.0 68 7 9.71 6.8
12 Mukesh Kumar 5 14.0 65 5 13 4.64
13 Rajesh Kethumalla 7 11.0 78 4 19.5 7.09
14 Sinchan Chakraborty 5 7.4 70 4 17.5 9.13
15 Mir Fazil Mehdi 4 4.0 17 3 5.67 4.25
16 Ravi Kishore Joga 18 5.0 37 3 12.33 7.4
17 Manash Bora SunRisers 22 8.0 62 3 20.67 7.75
18 Ramesh Maity 13 12.4 108 3 36 8.53
19 Sudhanshu Tripathi 3 2.0 37 3 12.33 18.5
20 Gavaskar Selvaraj 14 3.0 26 2 13 8.67
21 Subhash Jain SunRisers 5 6.0 33 1 33 5.5
22 Naveen 2 4.0 30 1 30 7.5
23 Ankit Maheshwari SunRisers 47 3.0 46 1 46 15.33
24 Rajesh Srinivas 17 2.0 20 0 - 10
25 Vinay Yachawad SunRisers 32 1.5 16 0 - 8.73